news.mn    art.news.mn    google.com
  • 2014 оны 10 сарын 23
    Энэтхэгийн хинди хэлнээс 29 ном зохиол, англи хэлнээс 11 ном зохиолыг монгол хэлнээ хөрвүүлж, Монголын зохиолчдын 31 бүтээлийг англи хэл уруу орчуулж хоёр ном болгон хэвлүүлсэн буянтан бол Монгол Улсын Соёлын гавьяат зүтгэлтэн, нэрт дуун хөрвүүлэгч Жамсрангийн Гэндэндарам юм.